Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 73: Tak jak kade wito chrzecijaskie, to, ktre ob....
• Punkt 74: Czy jednak ten jzyk nie jest ju staromodny? Czy ....
• Punkt 75: Walka chrzecijanina jest nieustanna, poniewa w ....
• Punkt 76: We udzia w trudach i przeciwnociach jako dob....
• Punkt 77: Czyha na nas jednak potny wrg, sprzeciwiajcy s....
• Punkt 78: Ten, kto pragnie walczy, stosuje rodki. A rodki....
• Punkt 79: Nasz Ojciec Bg da nam w wiceniach kapaskich ....
• Punkt 80: Rozwaajmy jednak dalej cud sakramentw. W Namaszc....
• Punkt 81: W Kociele Boym nieustanne denie do bycia coraz....
• Punkt 82: Liturgia Niedzieli Palmowej wkada w usta chrzeci....