Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 57: Wkroczylimy w okres Wielkiego Postu: czas pokuty,....
• Punkt 58: Qui habitat in adiutorio Altissimi, in protecti....
• Punkt 59: Exhortamur ne in vacuum gratiam Dei recipiatis<....
• Punkt 60: Po tym zapewnieniu o mioci musimy zachowywa si....
• Punkt 61: Wielki Post jest pamitk czterdziestu dni spdzon....
• Punkt 62: Niech ta postawa Jezusa bdzie dla nas nauk. W sw....
• Punkt 63: Jezus powiedzia "nie” szatanowi, ksiciu ci....
• Punkt 64: Jak wytumaczy t ufn modlitw, t wiadomo, ....
• Punkt 65: Jak zadziwiajca jest ludzka zdolno zapominania ....
• Punkt 66: Liturgia Wielkiego Postu przybiera czasem ton trag....