Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 39: Cay Koci uznaje w. Jzefa za swego opiekuna i....
• Punkt 40: Zarwno w. Mateusz, jak i w. ukasz mwi nam o ....
• Punkt 41: Sprawiedliwo nie polega na zwykym stosowaniu si....
• Punkt 42: w. Mateusz, opisujc te sceny w swojej Ewangelii,....
• Punkt 43: Wiara, mio, nadzieja - oto gwne osie ycia w....
• Punkt 44: Uczynki Mioci s zawsze wielkie, nawet jeli s ....
• Punkt 45: Opisujc ducha instytucji, ktrej powiciem swoj....
• Punkt 46: Wiara i powoanie chrzecijaskie maj wpyw na ca....
• Punkt 47: Praca nieodcznie towarzyszy yciu czowieka na z....
• Punkt 48: Nie naley wic zapomina, e ta godno pracy opa....
• Punkt 49: Praca zawodowa jest take apostolstwem, okazj do ....
• Punkt 50: Aby postpowa w ten sposb, aby uwica swj zaw....
• Punkt 51: To bycie po ludzku uytecznym, ta sprawno, ktr....
• Punkt 52: Zapewne czasami, gdy pracowa dla osb biedniejszy....
• Punkt 53: Mwilimy ju duo na ten temat przy innych okazja....
• Punkt 54: Od dawna lubi odmawia wzruszajc inwokacj do ....
• Punkt 55: Jednak skoro Jzef nauczy si od Jezusa y w spo....
• Punkt 56: W tym, co ludzkie, Jzef by nauczycielem Jezusa; ....