Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 12: Lux fulgebit hodie super nos, quia natus est no....
• Punkt 13: Syn Boy przyj ludzkie ciao i jest perfectus....
• Punkt 14: Nauczajc przy bku, zawsze staram si widzie C....
• Punkt 15: Podobnie jak na kade wydarzenie z ycia Jezusa, r....
• Punkt 16: Czy widzicie, jak niezbdne jest poznanie Jezusa, ....
• Punkt 17: Pertransiit benefaciendo. Co czyni Jezus C....
• Punkt 18: W okresie Boego Narodzenia lubi patrze na wizer....
• Punkt 19: Nie min si wcale z prawd, jeli wam powiem, e ....
• Punkt 20: Pozwlcie, e raz jeszcze powrc do tej naturalno....
• Punkt 21: Przypominanie chrzecijaninowi, e jego ycie nie ....