Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 162: Bg Ojciec raczy udzieli nam w Sercu swojego Syn....
• Punkt 163: Nie mog nie zwierzy si wam z czego, co stanowi....
• Punkt 164: Pamitajmy o caym bogactwie, jakie zawiera si w ....
• Punkt 165: Jezus na Krzyu z sercem przebitym z Mioci do lu....
• Punkt 166: Zauwacie jednak, i Bg nie owiadcza: zamiast se....
• Punkt 167: Jeli nie bdziemy si uczy od Jezusa, nigdy nie ....
• Punkt 168: Musz jednak zaproponowa wam jeszcze inn myl: ....
• Punkt 169: Przywoalimy wczeniej wydarzenia z Nain. Mogliby....
• Punkt 170: y w Sercu Jezusa, zjednoczy si z Nim cile - ....