Josemaría Escrivá Obras
• Duch wity
Rozdzia 9 Eucharystia - tajemnica wiary i mioci
   > Punkt 85
   > Punkt 87
Rozdzia 10 mier Chrystusa - ycie chrzecijanina
   > Punkt 96
Rozdzia 12 Wniebowstpienie Paskie
   > Punkt 118
Rozdzia 13 Wielki Nieznajomy
   > Punkt 127
   > Punkt 128
   > Punkt 130
   > Punkt 133
   > Punkt 134
   > Punkt 135
   > Punkt 136
   > Punkt 137
   > Punkt 138