Josemaría Escrivá Obras
• Cnoty teologalne
Rozdzia 3 Maestwo - powoanie chrzecijaskie
   > Punkt 23
Rozdzia 5 W warsztacie Jzefa
   > Punkt 42
   > Punkt 43
   > Punkt 53
Rozdzia 6 Nawrcenie dzieci Boych
   > Punkt 57