Josemaría Escrivá Obras
• Sowo Boe
Rozdzia 9 Eucharystia - tajemnica wiary i mioci
   > Punkt 89
Rozdzia 15 Uroczysto Boego Ciaa
   > Punkt 150