Josemaría Escrivá Obras
• Konformizm
Rozdzia 1 Powoanie chrzecijaskie
   > Punkt 5
Rozdzia 11 Chrystus obecny wrd chrzecijan
   > Punkt 109