Josemaría Escrivá Obras
• Respekt wobec osoby
Rozdzia 7 Chrzecijaskie poszanowanie osoby i jej wolnoci
   > Punkt 69
   > Punkt 72
Rozdzia 8 Walka wewntrzna
   > Punkt 80
Rozdzia 16 Serce Jezusa - pokj chrzecijan
   > Punkt 168