Josemaría Escrivá Obras
• Gnuno
Rozdzia 8 Walka wewntrzna
   > Punkt 75
   > Punkt 76
   > Punkt 77
Rozdzia 11 Chrystus obecny wrd chrzecijan
   > Punkt 109
Rozdzia 14 Przez Maryj do Jezusa
   > Punkt 147