Josemaría Escrivá Obras
• wity Jzef
Rozdzia 3 Maestwo - powoanie chrzecijaskie
   > Punkt 22
Rozdzia 4 W uroczysto Objawienia Paskiego
   > Punkt 38
Rozdzia 5 W warsztacie Jzefa
   > Punkt 40
   > Punkt 41
   > Punkt 42
   > Punkt 54
   > Punkt 55
   > Punkt 56