Josemaría Escrivá Obras
• Kapastwo
Rozdzia 4 W uroczysto Objawienia Paskiego
   > Punkt 34
Rozdzia 8 Walka wewntrzna
   > Punkt 78
   > Punkt 79
   > Punkt 80
   > Punkt 81
Rozdzia 9 Eucharystia - tajemnica wiary i mioci
   > Punkt 86
Rozdzia 10 mier Chrystusa - ycie chrzecijanina
   > Punkt 96
   > Punkt 98
   > Punkt 99
Rozdzia 11 Chrystus obecny wrd chrzecijan
   > Punkt 105
Rozdzia 12 Wniebowstpienie Paskie
   > Punkt 120
Rozdzia 18 Chrystus Krl
   > Punkt 184