Josemaría Escrivá Obras
• Odpowiedzialno
Rozdzia 1 Powoanie chrzecijaskie
   > Punkt 4
   > Punkt 11
Rozdzia 3 Maestwo - powoanie chrzecijaskie
   > Punkt 27
Rozdzia 5 W warsztacie Jzefa
   > Punkt 50
   > Punkt 51
Rozdzia 10 mier Chrystusa - ycie chrzecijanina
   > Punkt 99
Rozdzia 11 Chrystus obecny wrd chrzecijan
   > Punkt 113
Rozdzia 14 Przez Maryj do Jezusa
   > Punkt 149
Rozdzia 18 Chrystus Krl
   > Punkt 184