Josemaría Escrivá Obras
• Apostoowie
Rozdzia 1 Powoanie chrzecijaskie
   > Punkt 2
Rozdzia 2 Chrystus zwycia przez pokor
   > Punkt 15
Rozdzia 5 W warsztacie Jzefa
   > Punkt 45
Rozdzia 7 Chrzecijaskie poszanowanie osoby i jej wolnoci
   > Punkt 67
   > Punkt 71
Rozdzia 11 Chrystus obecny wrd chrzecijan
   > Punkt 108
Rozdzia 14 Przez Maryj do Jezusa
   > Punkt 140
   > Punkt 141