Josemaría Escrivá Obras
• Ubstwo
Rozdzia 1 Powoanie chrzecijaskie
   > Punkt 6
Rozdzia 4 W uroczysto Objawienia Paskiego
   > Punkt 35
Rozdzia 6 Nawrcenie dzieci Boych
   > Punkt 61
Rozdzia 11 Chrystus obecny wrd chrzecijan
   > Punkt 111