Josemaría Escrivá Obras
• Sprawiedliwo
Rozdzia 1 Powoanie chrzecijaskie
   > Punkt 7
Rozdzia 5 W warsztacie Jzefa
   > Punkt 40
   > Punkt 52
Rozdzia 7 Chrzecijaskie poszanowanie osoby i jej wolnoci
   > Punkt 67
   > Punkt 68
   > Punkt 69
   > Punkt 72
Rozdzia 8 Walka wewntrzna
   > Punkt 74
Rozdzia 11 Chrystus obecny wrd chrzecijan
   > Punkt 111
Rozdzia 12 Wniebowstpienie Paskie
   > Punkt 125
Rozdzia 15 Uroczysto Boego Ciaa
   > Punkt 157
Rozdzia 16 Serce Jezusa - pokj chrzecijan
   > Punkt 167
   > Punkt 168
Rozdzia 18 Chrystus Krl
   > Punkt 180
   > Punkt 185
   > Punkt 186