Josemaría Escrivá Obras
• Ml
Rozdzia 9 Eucharystia - tajemnica wiary i mioci
   I , 11 > Punkt 86