Josemaría Escrivá Obras
96

Przeywalimy przed chwil na nowo dramat Kalwarii, tego, co omielibym si nazwa pierwsz i najwaniejsz Msz, sprawowan przez Jezusa Chrystusa. Bg Ojciec wydaje swego Syna na mier. Jezus, Jednorodzony Syn, obejmuje drzewo, na ktrym mieli Go straci i Jego ofiara zostaje przyjta przez Ojca: jako owoc Krzya zostaje wylany na ludzko Duch wity.

W tragedii Mki dopenia si take nasze wasne ycie i caa historia ludzkoci. Wielki Tydzie nie moe sprowadza si tylko do zwykego wspomnienia, poniewa jest rozwaaniem tajemnicy Chrystusa, ktra znajduje swoje przeduenie w naszych duszach; chrzecijanin ma obowizek by alter Christus, ipse Christus, drugim Chrystusem, samym Chrystusem. Poprzez Chrzest wszyscy zostalimy ustanowieni kapanami swojego wasnego ycia, dla skadania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa, aby kady z naszych czynw wykonywa w duchu posuszestwa woli Boej, kontynuujc w ten sposb misj Boga-Czowieka.

Przeciwnie, ta rzeczywisto prowadzi nas do zatrzymania si na naszych nieszczciach, na naszych osobistych bdach. To rozwaanie nie powinno nas zniechca ani te sprawia, e przybierzemy sceptyczn postaw czowieka, ktry zrezygnowa z ambitnych pragnie. Pan bowiem wzywa nas takich, jakimi jestemy, abymy uczestniczyli w Jego yciu, abymy walczyli o bycie witymi. wito - ile razy wymawiamy to sowo tak, jakby byo pustym dwikiem! Dla wielu jest ona nawet nieosigalnym ideaem, ascetycznym banaem, a nie konkretnym celem, yw rzeczywistoci. Nie myleli w ten sposb pierwsi chrzecijanie, ktrzy uywali sowa "wici”, eby z ca naturalnoci bardzo czsto okrela nim samych siebie: pozdrawiaj was wszyscy wici; pozdrwcie kadego witego w Chrystusie Jezusie.

Teraz, kiedy na Kalwarii Jezus ju umar, a nie objawia si jeszcze chwaa Jego zwycistwa, jest dobra okazja, eby zbada nasze pragnienie ycia po chrzecijasku, witoci; eby zareagowa aktem wiary wobec wasnych saboci i ufajc w moc Bo, uczyni postanowienie wkadania mioci w nasze codzienne sprawy. Dowiadczenie grzechu powinno prowadzi nas do blu, do dojrzalszego i gbszego postanowienia bycia wiernymi, prawdziwego utosamienia si z Chrystusem i wytrwania - choby to wiele kosztowao - w tej kapaskiej misji, ktr On powierzy wszystkim swoim uczniom bez wyjtku, a ktra przynagla nas do bycia sol i wiatem wiata.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny