Josemaría Escrivá Obras
35

Videntes autem stellam gavisi sunt gaudio magno valde- mwi aciski tekst, stosujc zadziwiajce powtrzenie: gdy znowu ujrzeli gwiazd, rozradowali si bardzo wielk radoci. Dlaczego tyle radoci? Poniewa ci, ktrzy nigdy nie zwtpili, otrzymuj od Pana dowd na to, e gwiazda nie znika: przestali dostrzega j swoimi zmysami, ale zawsze widzieli j w duszy. Takie jest powoanie chrzecijanina: jeli nie traci si wiary, jeli podtrzymuje si nadziej w Chrystusie, ktry bdzie z nami a do skoczenia wiata, gwiazda pojawia si na nowo. A kiedy dowiadczamy raz jeszcze rzeczywistoci powoania, pojawia si wiksza rado, ktra wzmaga w nas wiar, nadziej i mio.

Weszli do domu i zobaczyli Dzieci z Matk Jego, Maryj; upadli na twarz i oddali Mu pokon. My te klkamy przed Jezusem, Bogiem ukrytym w czowieczestwie. Powtarzamy Mu, e nie chcemy odrzuci Jego Boskiego wezwania; e nigdy si od Niego nie oddalimy; e usuniemy z naszej drogi wszystko, co mogoby by przeszkod dla naszej wiernoci; e szczerze pragniemy by ulegli wobec Jego natchnie. Ty w swojej duszy i ja rwnie - poniewa modl si w swoim wntrzu, woajc w milczeniu z gbi duszy - mwimy Dziecitku, e pragniemy peni swoj sub tak dobrze jak sudzy z przypowieci, aby i nam mg powiedzie: Dobrze, sugo dobry i wierny.

I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: zoto, kadzido i mirr. Zatrzymajmy si na chwil, eby zrozumie ten fragment Ewangelii witej. Jak to moliwe, ebymy my, ktrzy jestemy niczym i nic nie znaczymy, ofiarowali co Bogu? Pismo wite mwi: Kazde dobro [...] i wszelki dar doskonay zstpuj z gry. Czowiek nie potrafi nawet odkry w peni gbokoci i pikna Boych darw. O, gdyby znaa dar Boy - odpowiada Jezus Samarytance. Jezus Chrystus nauczy nas pokada ca nadziej w Ojcu, szuka najpierw Krlestwa Boego i jego sprawiedliwoci, poniewa wszystko inne zostanie nam przydane, a On dobrze wie, czego nam potrzeba.

W ekonomii zbawienia nasz Ojciec troszczy si o kad dusz z pen mioci delikatnoci. Kady otrzymuje wasny dar od Boga: jeden taki, a drugi taki. Daremne byoby wic zabieganie o to, by ofiarowa Panu co, czego by potrzebowa. W naszej sytuacji dunikw, ktrzy nie maj z czego odda, nasze dary byyby podobne do darw Starego Przymierza, ktrych Bg ju nie przyjmuje: ofiar, darw, caopale i ofiar za grzech nie chciae i nie podobay si Tobie, cho skada si je na podstawie Prawa.

Pan jednak wie, e dawanie jest rzecz waciw zakochanym i On sam wskazuje nam, czego od nas pragnie. Nie maj dla Niego znaczenia ani bogactwa, ani owoce, ani zwierzta yjce na ziemi, w morzu czy w powietrzu, poniewa wszystko to naley do Niego. Chce tego, co wewntrzne, duchowe, a co powinnimy Mu odda z wolnoci: Synu, daj mi swe serce. Widzicie? Nie zadowala si czci: chce wszystkiego. Nie zabiega o nasze rzeczy - powtarzam - chce nas samych. Tutaj, tylko tutaj, maj swj pocztek wszystkie dary, ktre moemy ofiarowa Bogu.

Dajmy Mu wic zoto, czyste zoto ducha - oderwania od pienidzy i dbr materialnych. Nie zapominajmy, e s to rzeczy dobre, pochodzce od Boga. Jednake Pan rozporzdzi, bymy ich uywali, nie pozwalajc, aby przywizao si do nich nasze serce, uywajc ich z poytkiem dla ludzkoci.

Dobra ziemskie nie s ze. Staj si ze, kiedy czowiek czyni z nich boki i przed tymi bokami si korzy; uszlachetniaj si, kiedy przemieniamy je w narzdzia czynienia dobra w chrzecijaskim dziaaniu dla sprawiedliwoci i mioci. Nie moemy zabiega o dobra materialne jak kto, kto poszukuje skarbu. Nasz skarb jest tu, zoony w obie - to Chrystus. I w Nim maj skupia si wszystkie nasze mioci, bo gdzie jest twj skarb, tam bdzie i serce twoje.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny