Josemaría Escrivá Obras
149

w. Jan zachowuje w swojej Ewangelii wspaniae zdanie wypowiedziane przez Maryj w scenie, ktr rozwaalimy ju wczeniej: na godach w Kanie. Ewangelista opowiada nam, e zwracajc si do sug, Maryja rzeka: Zrbcie wszystko, cokolwiek wam powie. O to wanie chodzi - zaprowadzi dusze, by stany przed Jezusem i zapytay Go: Domine, quid me vis facere? - Panie, co chcesz, abym uczyni?.

Apostolstwo chrzecijaskie - a mam teraz na myli apostolstwo zwyczajnego chrzecijanina, mczyzny i kobiety, ktrzy yj podobnie jak inni ludzie - jest wielk katechez, w ktrej poprzez osobiste obcowanie, poprzez lojaln, autentyczn przyja wzbudza si u innych gd Boga i pomaga si im odkrywa nowe horyzonty: z naturalnoci, z prostot, jak mwiem, poprzez przykad dobrze praktykowanej wiary, dziki uprzejmemu sowu, penemu jednak mocy Boej prawdy.

Bdcie odwani. Moecie liczy na pomoc Maryi, Regina apostolorum. A Najwitsza Maryja Panna, nie przestajc zachowywa si jak Matka, potrafi uwiadomi swoim dzieciom ich konkretne obowizki. Tym, ktrzy si do Niej przybliaj i kontempluj Jej ycie, Maryja zawsze udziela niezmiernej aski doprowadzenia ich do Krzya, ukazania im twarz w twarz przykadu Syna Boego. A w tej konfrontacji, decydujcej dla ycia chrzecijaskiego, Maryja wstawia si za nami, aby nasze postpowanie zakoczyo si pojednaniem modszego brata - ciebie i mnie - z Jednorodzonym Synem Ojca.

Wiele nawrce, wiele decyzji oddania si na sub Bogu poprzedzio spotkanie z Maryj. Matka Boa wzmagaa pragnienia poszukiwania, oywiaa po matczynemu denia duszy, pobudzaa ch przemiany, nowego ycia. W ten sposb zrbcie wszystko, cokolwiek wam powie przemienio si w rzeczywisto penego mioci oddania, w chrzecijaskie powoanie, ktre owieca od tamtej pory cae nasze osobiste ycie.

Ten czas rozmowy z Panem, w ktrym rozwaalimy naboestwo i mio do Jego i naszej Matki, moe oywi nasz wiar. Rozpoczyna si miesic maj. Pan chce, abymy nie zmarnowali tej okazji do wzrostu w Mioci poprzez obcowanie z Jego Matk. Obymy kadego dnia umieli okazywa Jej te synowskie gesty - drobne rzeczy, delikatne przejawy troski - ktre staj si wielk rzeczywistoci witoci osobistej i apostolstwa, to znaczy nieustannego wysiku przyczyniania si do zbawienia, ktre Chrystus przyszed da wiatu.

Sancta Maria, spes nostra, ancilla Domini, sedes sapientiae, ora pro nobis! wita Maryjo, nadziejo nasza, suebnico Paska, stolico Mdroci, mdl si za nami!

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny