Josemaría Escrivá Obras
148

Kto, by moe, zada sobie pytanie: jak, w jaki sposb moe przekaza t wiadomo ludziom? Odpowiem wam wic: z naturalnoci, z prostot, yjc tak, jak yjecie pord wiata, oddani swojej pracy zawodowej i opiece nad swoj rodzin, podzielajc szlachetne denia ludzi, respektujc nalen kademu wolno.

Prawie trzydzieci lat temu Bg zoy w moim sercu gorce pragnienie sprawienia, by osoby kadego stanu, kadej kondycji czy zawodu zrozumiay t nauk: e codzienne ycie moe by wite i pene Boga; e Bg wzywa nas do uwicania zwykych zaj, poniewa tam rwnie osiga si doskonao chrzecijask. Rozwamy to raz jeszcze, kontemplujc ycie Maryi.

Nie zapominajmy, e prawie wszystkie dni, jakie Matka Boa spdzia na ziemi, przebiegay w sposb bardzo podobny do dni milionw innych kobiet zajmujcych si swoj rodzin, wychowaniem dzieci, wykonywaniem prac domowych. Maryja uwica to, co najmniejsze, co wielu mylnie uwaa za nieznaczce i bez wartoci: codzienn prac, troszczenie si o kochane osoby, rozmowy i odwiedziny krewnych lub przyjaci. Bogosawiona normalno, ktra moe by wypeniona tak mioci Boga!

To wanie tumaczy ycie Maryi - Jej mio. Mio doprowadzona do koca, do cakowitego zapomnienia o sobie samej, do zadowolenia z bycia tam, gdzie chce Bg, i do skrupulatnego wypeniania Jego woli. To wanie sprawia, e nawet najmniejszy Jej gest nigdy nie jest banalny, lecz okazuje si peen treci. Maryja, nasza Matka, jest dla nas przykadem i drog. Powinnimy stara si by tacy jak Ona, w konkretnych okolicznociach, w ktrych Bg zechcia, abymy yli.

Postpujc w ten sposb, bdziemy dawa tym, ktrzy nas otaczaj, wiadectwo ycia prostego i normalnego, z ograniczeniami i wadami waciwymi naszej ludzkiej kondycji, lecz spjnego. A inni, widzc, e jestemy tacy jak oni we wszystkich sprawach, poczuj si zachceni do zadania nam pytania: jak wytumaczy wasz rado? Skd czerpiecie siy, aby przezwyciy egoizm i wygodnictwo? Kto was uczy okazywania wyrozumiaoci, szlachetnego wspycia z innymi, oddania i suby innym?

Wtedy wanie jest czas, by odkry przed nimi Boski sekret chrzecijaskiego ycia: by powiedzie im o Bogu, o Chrystusie, o Duchu witym, o Maryi. Czas, by sprbowa przekaza im, poprzez nasze ubogie sowa, to szalestwo mioci Boga, ktr aska rozlaa w naszych sercach.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny