Josemaría Escrivá Obras
147

Napeni wiat wiatoci, by sol i wiatem: tak okreli Pan misj swoich uczniw. Nie a na krace ziemi dobr nowin o mioci Boej. Temu powinnimy my, wszyscy chrzecijanie, w taki czy inny sposb powici swoje ycie.

Powiem wicej. Powinnimy odczuwa pragnienie, by nie pozosta sami, powinnimy zachca innych, by przyczynili si do tej Boskiej misji niesienia ludzkim sercom radoci i pokoju. O ile sami postpilicie naprzd, pocigajcie za sob innych - pisze w. Grzegorz Wielki - pragnijcie mie towarzyszy na drodze do Pana.

Pamitajcie jednak, e cum dormirent homines, podczas gdy ludzie spali, przyszed siewca kkolu - mwi Pan w pewnej przypowieci. My, ludzie, jestemy naraeni na to, e zapadniemy w sen egoizmu, powierzchownoci, rozpraszajc swoje serce w tysicu przemijajcych dowiadcze, unikajc zgbienia prawdziwego sensu rzeczywistoci ziemskiej. Za to rzecz ten sen, ktry tamsi godno czowieka i czyni go niewolnikiem smutku!

Jest taka sprawa, ktra powinna nas bole szczeglnie: to owi chrzecijanie, ktrzy mogliby da wicej, a nie decyduj si; ktrzy mogliby odda si cakowicie, ponoszc wszystkie konsekwencje swojego powoania dzieci Boych, lecz opieraj si i nie chc by hojni. Powinno nas to bole, poniewa aska wiary nie zostaa nam dana, aby pozosta w ukryciu, lecz aby wieci przed ludmi, a na dodatek - poniewa chodzi tu o szczcie doczesne i wieczne tych, ktrzy tak postpuj. ycie chrzecijaskie to wspaniao Boa, ktra niesie z sob obietnic zadowolenia i spokoju, pod warunkiem jednak, e bdziemy umieli doceni dar Boy i by hojni bez miary.

Trzeba wic obudzi tych, ktrzy mogli zapa w ten zy sen: przypomnie im, e ycie to nie zabawa, lecz Boy skarb, ktry dziki nam ma przynie owoce. Trzeba rwnie wskazywa drog tym, ktrzy maj dobr wol i dobre pragnienia, lecz nie wiedz, jak wprowadzi je w ycie. Chrystus nas przynagla. Kady z was ma by nie tylko apostoem, lecz apostoem apostow, ktry pocignie za sob innych i pobudzi ich do ukazywania Jezusa.

Poprzedni Czytaj cay rozdzia Nastpny