Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 181: Podczas rozmowy widzieliśmy ziemie tamtego ko....
• Punkt 182: Jakież budzą w tobie współczucie...! Chciałby....
• Punkt 183: Rozpoczynałeś z wielką werwą. Ale s....
• Punkt 184: Dziękuj Panu za stałą ojcowską i macierz....
• Punkt 185: Kiedy oddajesz się apostolstwu, bądź prz....
• Punkt 186: Osoby różnych narodowości, różnych ras, z bar....
• Punkt 187: Posłuchaj mnie dobrze i powtarzaj to dalej: chrze&....
• Punkt 188: Naturalność, szczerość, radość: to ....
• Punkt 189: Sposób, w jaki Jezus powołał pierwszych Dwunastu, ....
• Punkt 190: Powołanie do apostolstwa zsyła Bóg. Ale ty nie moż....
• Punkt 191: Kiedy ci mówię o “apostolstwie przyjaźn....
• Punkt 192: W apostolstwie opartym na przyjaźni i zaufani....
• Punkt 193: Ci, którzy spotkali Chrystusa, nie mogą się z....
• Punkt 194: Masz być jak rozpalony żar, który niesie ogień we ....
• Punkt 195: Kiedy pała się gorliwością o dusze, zaws....
• Punkt 196: Bądź pewien: również tam jest wielu, któ....
• Punkt 197: Nie mów mi, że troszczysz się o swoje życie wewnęt....
• Punkt 198: Ta droga jest bardzo trudna — powiedział ci. ....
• Punkt 199: Że nie ma czasu...? Tym lepiej. Chrystusa interesu....
• Punkt 200: Zważywszy, że jest wielu takich, którzy nie wykorz....
• Punkt 201: Nie dziw się i nie zniechęcaj dlatego, że ktoś....
• Punkt 202: Gorszą się, ponieważ mówisz o oddaniu ludziom....
• Punkt 203: Nie docierasz do ludzi, ponieważ mówisz innym R....
• Punkt 204: Wahasz się, by mówić o Bogu, o życiu chrześci....
• Punkt 205: Prowadziłeś rozmowę z jednym, drugim, z trzec....
• Punkt 206: Rozumiem twoją świętą niecierpliwo&....
• Punkt 207: Wiara jest nieodzownym warunkiem apostolstwa. Częs....
• Punkt 208: To dni radosnego poruszenia: o trzech więcej! Speł....
• Punkt 209: Sprawiłeś, że się uśmiechnąłem, pon....
• Punkt 210: Czasami, na widok uśpionych dusz, pojawia się....
• Punkt 211: Zagłębiaj się codziennie w apostolski wymiar swoje....
• Punkt 212: Hominem non habeo — nie mam nikogo, k....
• Punkt 213: Pomóż mi modlić się o nową Pięćdziesiątn....
• Punkt 214: “Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a ....
• Punkt 215: Pług, który orze ziemię i czyni bruzdy, nie widzi ....
• Punkt 216: Odkąd podjąłeś decyzję, codziennie ....
• Punkt 217: Powołań, Panie, więcej powołań! Nie jest ważne, cz....
• Punkt 218: Mów otwarcie. Jeśli ci powiedzą, że chce....
• Punkt 219: Twoje zadanie apostoła jest wielkie i piękne. Znaj....
• Punkt 220: Wydaje się, że wybrano was każdego z osobna... ....
• Punkt 221: Bądź pewien: potrzebujesz dobrej formacj....
• Punkt 222: Oto skuteczna recepta dla twojego ducha apostolski....
• Punkt 223: Chrystus oczekuje wiele od twojej pracy. Ale musis....
• Punkt 224: To niedopuszczalne, abyś tracił czas na ̶....
• Punkt 225: Apostolstwo doktryny: takie będzie zawsze twoje ap....
• Punkt 226: Cud Pięćdziesiątnicy polega na uświęceni....
• Punkt 227: Napisałeś mi: “Do naszej grupy dosiadł ....
• Punkt 228: “Drogą słusznego rozgoryczenia” o....
• Punkt 229: Profesorze: niech twoim gorącym pragnieniem b....
• Punkt 230: Pragnienie “nauczania” i to “nau....
• Punkt 231: Podoba mi się hasło: “Niech każdy wędrowiec ....
• Punkt 232: Jakąż nadzwyczajną lekcją jest każd....