Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 875: Prawdziwy chrześcijanin jest zawsze gotów sta....
• Punkt 876: W obliczu śmierci bądź pogodny! ....
• Punkt 877: Doktor prawa i filozofii przygotowywał się do egza....
• Punkt 878: Ze wszystkim można sobie poradzić z wyjątkiem....
• Punkt 879: Śmierć przyjdzie nieubłaganie. Dlatego jak....
• Punkt 880: Kiedy myślisz o śmierci, mimo swoich grz....
• Punkt 881: Non habemus hic manentem civitatem — n....
• Punkt 882: Czas jest naszym skarbem, “pieniądzem&#....
• Punkt 883: Pocieszałeś się myślą, że życie jes....
• Punkt 884: Pewien nasz przyjaciel, kapłan, stale pracował z m....
• Punkt 885: Nie rób mi ze śmierci tragedii, bo nią n....
• Punkt 886: Wszystko tu, na dole, jest garścią popio....
• Punkt 887: Na tym polega wielka rewolucja chrześcijańska....
• Punkt 888: Straszny okaże się sąd dla tych, którzy —....
• Punkt 889: Czyściec w swoim miłosierdziu stworzył Bóg, ż....
• Punkt 890: Jedynie piekło jest karą za grzechy. Śmi....
• Punkt 891: Jeżeli czasem niepokoi cię myśl o naszej sios....
• Punkt 892: Kiedy prawy człowiek zderza się z gorzką nies....
• Punkt 893: Z jakim zadowoleniem umiera się, przeżywszy heroic....
• Punkt 894: Módl się, aby nikt z nas nie sprawił zawodu Panu. ....
• Punkt 895: Myśl o śmierci pomoże ci pielęgnować cno....
• Punkt 896: Pewna dusza, spragniona Boga, mówiła: na szczę"....
• Punkt 897: Zastanowiła mnie ta wiadomość: rocznie umiera....
• Punkt 898: Matka nasza została wzięta z ciałem i duszą d....