Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 850: Ożywiaj w swojej duszy i w swoim sercu — w sw....
• Punkt 851: Jak masz mieć pokój, skoro pozwalasz się pocią....
• Punkt 852: Zarówno pokój, jak i wojna są w nas. Nie możn....
• Punkt 853: Oto lekarstwo na twój niepokój: być cierpliwym, mi....
• Punkt 854: Odsuń natychmiast od siebie — przecież Bóg je....
• Punkt 855: Choćby wszystko się zawaliło i skończyło, choćby s....
• Punkt 856: Jeżeli — mając utkwiony wzrok w Bogu ....
• Punkt 857: Ten przyjaciel wyznał nam szczerze, że nigdy się n....
• Punkt 858: Serdeczne pozdrowienie brata w atmosferze podróży ....
• Punkt 859: Jesteś nadzwyczaj szczęśliwy. Czasami, k....
• Punkt 860: Kiedy naprawdę zdasz się na Pana, nauczysz się zad....
• Punkt 861: Ciągle zdarzają ci się błędy i uchybieni....
• Punkt 862: Kiedy tkwimy w ciemności, kiedy nasza dusza j....
• Punkt 863: Walcz z chropowatością swojego charakter....
• Punkt 864: Zadanie chrześcijanina: zagłuszyć zło obfito&....
• Punkt 865: Z miłością chrześcijańską i lu....
• Punkt 866: Przemoc nie jest dobrą metodą przekonywa....
• Punkt 867: Ten, kto stosuje przemoc, zawsze przegrywa, chocia....
• Punkt 868: Taktyka tyrana polega na tym, by skłócić tych, któ....
• Punkt 869: Ci, co widzą rywali tam, gdzie są tylko ....
• Punkt 870: Agresywna polemika, która upokarza innych, rzadko ....
• Punkt 871: Nie mogę sobie wytłumaczyć twojej złości ani ....
• Punkt 872: Żebyś mi nie utracił spokoju w czasie wielkic....
• Punkt 873: Paradoks: od kiedy postanowiłem iść za rad....
• Punkt 874: Najświętsza Maryja Panna jest — tak wzyw....