Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 795: Do szczęścia nie jest potrzebne wygodne życie....
• Punkt 796: Po dwudziestu wiekach musimy z niewzruszoną p....
• Punkt 797: Kochać oznacza... żywić tylko jedną myśl....
• Punkt 798: Ciągle jeszcze nie kochasz Boga tak, jak sk&#....
• Punkt 799: Wołaj do Niego głośno, gdyż to wołanie jest s....
• Punkt 800: Nie miej wątpliwości: serce zostało stwo....
• Punkt 801: Nie ma serca bardziej ludzkiego niż serce stworzen....
• Punkt 802: Ludzie, którzy mają ciasne serce, zdają ....
• Punkt 803: Obcując z tymi, którzy cię otaczają, mus....
• Punkt 804: Nasz wspólny przyjaciel bez udawanej pokory powied....
• Punkt 805: Przebaczać. Przebaczać z całej duszy i bez cienia ....
• Punkt 806: Sprawił ci wielki ból bardzo mało chrześcijań....
• Punkt 807: Bądź delikatny i unikaj wszystkiego, co ....
• Punkt 808: Dlaczego spośród dziesięciu sposobów powiedze....
• Punkt 809: Posłuchaj: mamy kochać Boga nie tylko własnym serc....
• Punkt 810: Boli mnie, gdy ci, którzy poświęcili się Bogu....
• Punkt 811: Ktoś porównał serce do młyna, który poruszany....
• Punkt 812: Szatan — ojciec kłamstwa i ofiara własnej pyc....
• Punkt 813: Dzięki Ci, mój Jezu, że zechciałeś stać się p....
• Punkt 814: Proś Jezusa, aby dał ci Miłość niczym oc....
• Punkt 815: Zobaczyłeś bardzo jasno swoje powołanie —....
• Punkt 816: Nauczyciel mówi: “Przyszedłem poróżnić syna ....
• Punkt 817: Serce! Nie możesz uniknąć tego, że od czasu d....
• Punkt 818: Częstotliwość nawiedzenia Najświętszego ....
• Punkt 819: Miłość umacnia się również dzięki wyrzeczeniu....
• Punkt 820: Gdybyś miał wielkie serce i nieco więcej szcz....
• Punkt 821: Jeżeli się gniewasz — czasem to obowiąze....
• Punkt 822: Upominać...? Bardzo często jest to konieczne. Lecz....
• Punkt 823: Kiedy trzeba upominać, należy czynić to jasno i up....
• Punkt 824: Czy czujesz się depozytariuszem dobra i absolutnej....
• Punkt 825: Kochaj ludzi dobrych, ponieważ kochają Chryst....
• Punkt 826: Ludzie z tamtego kraju — tak oddaleni od Boga....
• Punkt 827: Ubodzy — mówił pewien nasz przyjaciel — ....
• Punkt 828: Przyjaźń, kiedy przenika ją miłość ....
• Punkt 829: Teraz płonie twoje serce. Podszedł do ciebie Chrys....
• Punkt 830: Przyzwyczaj się składać swoje nędzne serce w Słodk....