Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 567: Modliłeś się przed Ukrzyżowanym i uczyniłe....
• Punkt 568: Często prawda bywa tak nieprawdopodobna...! Przede....
• Punkt 569: Jeżeli przeszkadza ci fakt, że mówią ci prawd....
• Punkt 570: Zapewniasz, że żywisz wielki szacunek dla prawdy......
• Punkt 571: Nie zachowuj się jak głupiec: nigdy nie jest fanat....
• Punkt 572: Łatwo jest — zdarzało się to również w czasac....
• Punkt 573: Tylko żebyś mi nie porzucał swojego zadania, ....
• Punkt 574: Spotkasz ludzi, których trudno ci będzie przekonać....
• Punkt 575: Niektórzy nie słyszą — nie chcą sły....
• Punkt 576: Dla wielu ludzi zrozumienie, jakiego wymagają....
• Punkt 577: Nie mogę uwierzyć, że miłujesz prawdę, skoro nie o....
• Punkt 578: Dlaczego masz złą intencję, kiedy patrzysz, s....
• Punkt 579: Czytelnikowi, któremu brak prawej intencji, trudno....
• Punkt 580: Sekciarz we wszystkich działaniach innych ludzi wi....
• Punkt 581: Żal mi się zrobiło tego człowieka na stanowisku. W....
• Punkt 582: Spełniłeś swój obowiązek...? Miałeś....
• Punkt 583: Zapytali cię dociekliwie, czy tę swoją decyzj....
• Punkt 584: Przedstawiłeś mu swoje ideały i swoje postępo....
• Punkt 585: Kim oni są, żeby wszystko sprawdzać...? Dlacz....
• Punkt 586: Budzą twoje współczucie... Pozbawieni wszelki....
• Punkt 587: Mówisz, że sporo ludzi zniesławia i oczernia to pr....
• Punkt 588: Nawet z najpiękniejszego i obiecującego łanu ....
• Punkt 589: Zapewniłeś mnie, że chcesz mieć prawe sumieni....
• Punkt 590: Tej twojej skłonności — nazywasz ją....
• Punkt 591: Oszczerstwo czasem wyrządza krzywdę tym, któr....
• Punkt 592: Dlaczego jest tylu krytykantów? — pytasz zbol....
• Punkt 593: Kiedy oczerniana ofiara cierpi w milczeniu, “....
• Punkt 594: Istnieje wiele sposobów badania danej sprawy. Przy....
• Punkt 595: Oni — mówił z bólem — nie rozumują ....
• Punkt 596: W tym wypadku, podobnie jak w wielu innych, ludzie....
• Punkt 597: Bolesne to doświadczenie widzieć, że niektórz....
• Punkt 598: Łatwiej niż prowadzić badania naukowe jest pisać k....
• Punkt 599: “To nie jest wcale oczywiste, to nie jest oc....
• Punkt 600: Nie lubisz zadawać ran, tworzyć podziałów, okazywa....
• Punkt 601: Bóg w swojej sprawiedliwości i w swoim miłosi....
• Punkt 602: Mówisz półprawdę, która jest otwarta na tyle możli....
• Punkt 603: Wątpliwość — dotycząca nauki a....
• Punkt 604: Przypominasz mi Piłata: Quod scripsi, scripsi!<....
• Punkt 605: Spójność w podejmowanych decyzjach jest cnot&....
• Punkt 606: Nie myl świętej nieustępliwości z tępym ....
• Punkt 607: Sancta Maria, Sedes Sapientiae — Ś....