Josemaría Escrivá Obras
"To co pojawia si na tych stronach to samo ycie chrzecijanina, w ktrym -wraz z przejciem Chrystusa- to co Boe i to, co ludzkie przeplata si midzy sob bez pomieszania, ale bez rozwizania wiecznoci" (Praat lvaro del Portillo, Wstp).

Podobnie jak Droga, Bruzda jest owocem ycia wewntrznego i dowiadczenia duszpasterskiego praata Escriv. Zoony rwnie przez punkty do rozwaa, pokazuje atrakcyjn wizj cnt ludzkich. "Bruzda ma obejmowa ca osob chrzecijanina: ciao i dusz, natur i ask - a nie tylko rozum", napisa Praat lvaro del Portillo we wprowadzeniu do ksiki.

w. Josemara zostawi przygotowan ksik do jej publikacji tylko z braku kocowej korekty, poniewa nie mia na ni czasu. Pierwsze wydanie pojawio si, pomiertnie, w 1986. Od tego momentu wydano ok. 0,5 mln egzemplarzy w licznych jzykach.

Pozwl, drogi Czytelniku, ebym wzi Twoj dusz i poprowadzi j w rozwaaniu cnt ludzkich: aska oddziaywuje na natur. Nie zapominaj jednak, e moje uwagi, jakkolwiek wydawayby ci si ludzkie, zostay napisane — a take przeyte — dla Ciebie i dla mnie samego w obliczu Boga. Dlatego naley je przyj jako z mocy swojej kapaskie. Prosz Pana naszego o to, aby te stronice tak byy poyteczne, by suyy naszej poprawie i pozwoliy nam w tym yciu wyry przez nasze uczynki yzn bruzd. (Bruzda, Przedmowa autora)