Josemaría Escrivá Obras
• Formacja
Rozdzia 6 RYBACY LUDZI
   > Punkt 216
   > Punkt 221
Rozdzia 7 CIERPIENIE
   > Punkt 235
Rozdzia 8 POKORA
   > Punkt 272
Rozdzia 11 LOJALNOŚ
   > Punkt 346
   > Punkt 359
Rozdzia 12 DYSCYPLINA
   > Punkt 389
   > Punkt 402
   > Punkt 405
Rozdzia 13 OSOBOWOŚ
   > Punkt 419
   > Punkt 425
   > Punkt 428
   > Punkt 442
Rozdzia 16 LEKKOMYŚLNOŚ
   > Punkt 538
Rozdzia 19 AMBICJA
   > Punkt 626
Rozdzia 24 WOLA
   > Punkt 783
Rozdzia 25 SERCE
   > Punkt 803
   > Punkt 821
   > Punkt 822
   > Punkt 823
   > Punkt 824
Rozdzia 31 ODPOWIEDZIALNOŚ
   > Punkt 950
   > Punkt 951