Josemaría Escrivá Obras
• Wierno
Rozdzia 2 WZGLDY LUDZKIE
   > Punkt 51
Rozdzia 5 ZMAGANIA
   > Punkt 126
   > Punkt 131
Rozdzia 9 OBYWATELSKOŚ
   > Punkt 298
Rozdzia 11 LOJALNOŚ
   > Punkt 340
   > Punkt 341
   > Punkt 342
   > Punkt 343
   > Punkt 344
   > Punkt 345
   > Punkt 346
   > Punkt 347
   > Punkt 348
   > Punkt 349
   > Punkt 351
   > Punkt 352
   > Punkt 353
   > Punkt 354
   > Punkt 355
   > Punkt 356
   > Punkt 357
   > Punkt 358
   > Punkt 359
   > Punkt 360
   > Punkt 361
   > Punkt 362
Rozdzia 12 DYSCYPLINA
   > Punkt 412
   > Punkt 413
   > Punkt 414
   > Punkt 415