Josemaría Escrivá Obras
• Przeciwnoci
Rozdzia 1 HOJNOŚ
   > Punkt 28
Rozdzia 2 WZGLDY LUDZKIE
   > Punkt 38
Rozdzia 6 RYBACY LUDZI
   > Punkt 202
Rozdzia 7 CIERPIENIE
   > Punkt 239
   > Punkt 240
   > Punkt 241
   > Punkt 242
   > Punkt 243
   > Punkt 244
   > Punkt 245
   > Punkt 246
   > Punkt 247
   > Punkt 250
Rozdzia 8 POKORA
   > Punkt 268
Rozdzia 9 OBYWATELSKOŚ
   > Punkt 310
Rozdzia 12 DYSCYPLINA
   > Punkt 407
   > Punkt 411
Rozdzia 22 PYCHA
   > Punkt 698
Rozdzia 24 WOLA
   > Punkt 784
Rozdzia 27 POKJ
   > Punkt 855
   > Punkt 872
Rozdzia 29 JZYK
   > Punkt 907
   > Punkt 908
   > Punkt 909
   > Punkt 910
   > Punkt 921
   > Punkt 922
   > Punkt 923
   > Punkt 924
Rozdzia 30 GOSZENIE
   > Punkt 932
   > Punkt 933