Josemaría Escrivá Obras
• Powoanie chrzecijaskie
Rozdzia 1 HOJNOŚ
   > Punkt 14
Rozdzia 2 WZGLDY LUDZKIE
   > Punkt 48
Rozdzia 3 RADOŚ
   > Punkt 75
Rozdzia 4 ODWAGA
   > Punkt 116
Rozdzia 5 ZMAGANIA
   > Punkt 167
Rozdzia 6 RYBACY LUDZI
   > Punkt 182
   > Punkt 211
Rozdzia 9 OBYWATELSKOŚ
   > Punkt 295
Rozdzia 13 OSOBOWOŚ
   > Punkt 428
Rozdzia 22 PYCHA
   > Punkt 716
   > Punkt 717
Rozdzia 23 PRZYJAŹ
   > Punkt 728
   > Punkt 757
Rozdzia 30 GOSZENIE
   > Punkt 930
   > Punkt 931