Josemaría Escrivá Obras
• Cnoty
Rozdzia 2 WZGLDY LUDZKIE
   > Punkt 37
Rozdzia 3 RADOŚ
   > Punkt 53
   > Punkt 58
Rozdzia 9 OBYWATELSKOŚ
   > Punkt 299
Rozdzia 13 OSOBOWOŚ
   > Punkt 422
   > Punkt 427
   > Punkt 443
Rozdzia 16 LEKKOMYŚLNOŚ
   > Punkt 541
Rozdzia 17 NATURALNOŚ
   > Punkt 566
Rozdzia 21 YCIE WEWNTRZNE
   > Punkt 649
   > Punkt 652
Rozdzia 23 PRZYJAŹ
   > Punkt 754
Rozdzia 24 WOLA
   > Punkt 771
   > Punkt 772
Rozdzia 25 SERCE
   > Punkt 813