Josemaría Escrivá Obras
• Mstwo
Rozdzia 2 WZGLDY LUDZKIE
   > Punkt 36
   > Punkt 37
   > Punkt 39
   > Punkt 41
   > Punkt 46
Rozdzia 3 RADOŚ
   > Punkt 92
   > Punkt 93
   > Punkt 94
   > Punkt 95
Rozdzia 4 ODWAGA
   > Punkt 96
   > Punkt 97
   > Punkt 98
   > Punkt 99
   > Punkt 100
   > Punkt 102
   > Punkt 103
   > Punkt 112
   > Punkt 118
   > Punkt 119
   > Punkt 120
   > Punkt 121
   > Punkt 122
   > Punkt 123
   > Punkt 124
Rozdzia 5 ZMAGANIA
   > Punkt 166
Rozdzia 7 CIERPIENIE
   > Punkt 236
Rozdzia 11 LOJALNOŚ
   > Punkt 362
Rozdzia 24 WOLA
   > Punkt 785
Rozdzia 26 CZYSTOŚ
   > Punkt 834
Rozdzia 29 JZYK
   > Punkt 920