Josemaría Escrivá Obras
• wici
Rozdzia 17 NATURALNOŚ
   > Punkt 558
   > Punkt 559
Rozdzia 19 AMBICJA
   > Punkt 611
Rozdzia 21 YCIE WEWNTRZNE
   > Punkt 653
Rozdzia 26 CZYSTOŚ
   > Punkt 838