Josemaría Escrivá Obras
• Odpowiedzialno
Rozdzia 5 ZMAGANIA
   > Punkt 138
Rozdzia 12 DYSCYPLINA
   > Punkt 372
Rozdzia 13 OSOBOWOŚ
   > Punkt 438
Rozdzia 16 LEKKOMYŚLNOŚ
   > Punkt 533
   > Punkt 539
   > Punkt 545
   > Punkt 546
   > Punkt 547
   > Punkt 548
Rozdzia 22 PYCHA
   > Punkt 715
Rozdzia 24 WOLA
   > Punkt 774
   > Punkt 781
   > Punkt 790
   > Punkt 791
Rozdzia 28 ZA GROBEM
   > Punkt 888
Rozdzia 31 ODPOWIEDZIALNOŚ
   > Punkt 945
   > Punkt 946
   > Punkt 947
   > Punkt 948
   > Punkt 949
   > Punkt 950
   > Punkt 951
   > Punkt 953
   > Punkt 954
   > Punkt 956
   > Punkt 957
   > Punkt 961
   > Punkt 962
   > Punkt 968
   > Punkt 969
   > Punkt 970
   > Punkt 971
   > Punkt 972
   > Punkt 973
   > Punkt 974
   > Punkt 975
   > Punkt 976
   > Punkt 977
Rozdzia 32 POKUTA
   > Punkt 996