Josemaría Escrivá Obras
• Obecno Boa
Rozdzia 10 SZCZEROŚ
   > Punkt 334
Rozdzia 14 MODLITWA
   > Punkt 447
   > Punkt 448
   > Punkt 449
   > Punkt 450
   > Punkt 473
   > Punkt 478
Rozdzia 21 YCIE WEWNTRZNE
   > Punkt 657
   > Punkt 658
   > Punkt 659
   > Punkt 660
   > Punkt 681