Josemaría Escrivá Obras
• Grzech
Rozdzia 3 RADOŚ
   > Punkt 65
Rozdzia 5 ZMAGANIA
   > Punkt 134
   > Punkt 139
   > Punkt 143
   > Punkt 144
   > Punkt 171
Rozdzia 9 OBYWATELSKOŚ
   > Punkt 315
Rozdzia 10 SZCZEROŚ
   > Punkt 324
Rozdzia 12 DYSCYPLINA
   > Punkt 407
Rozdzia 26 CZYSTOŚ
   > Punkt 836
   > Punkt 837
   > Punkt 838
   > Punkt 839
   > Punkt 843
   > Punkt 844
   > Punkt 848
Rozdzia 27 POKJ
   > Punkt 851
Rozdzia 28 ZA GROBEM
   > Punkt 890
Rozdzia 30 GOSZENIE
   > Punkt 944
Rozdzia 32 POKUTA
   > Punkt 993