Josemaría Escrivá Obras
• rodki
Rozdzia 1 HOJNOŚ
   > Punkt 3
   > Punkt 24
Rozdzia 4 ODWAGA
   > Punkt 123
Rozdzia 5 ZMAGANIA
   > Punkt 147
Rozdzia 6 RYBACY LUDZI
   > Punkt 190
Rozdzia 12 DYSCYPLINA
   > Punkt 403
Rozdzia 19 AMBICJA
   > Punkt 616
Rozdzia 26 CZYSTOŚ
   > Punkt 834
Rozdzia 27 POKJ
   > Punkt 873
Rozdzia 30 GOSZENIE
   > Punkt 936
Rozdzia 31 ODPOWIEDZIALNOŚ
   > Punkt 974
Rozdzia 32 POKUTA
   > Punkt 995