Josemaría Escrivá Obras
• Sd
Rozdzia 11 LOJALNOŚ
   > Punkt 358
   > Punkt 369
Rozdzia 21 YCIE WEWNTRZNE
   > Punkt 693
Rozdzia 28 ZA GROBEM
   > Punkt 875
   > Punkt 888
   > Punkt 890
   > Punkt 897