Josemaría Escrivá Obras
• rodowisko
Rozdzia 11 LOJALNOŚ
   > Punkt 361
Rozdzia 13 OSOBOWOŚ
   > Punkt 416
Rozdzia 21 YCIE WEWNTRZNE
   > Punkt 674
Rozdzia 26 CZYSTOŚ
   > Punkt 840
Rozdzia 31 ODPOWIEDZIALNOŚ
   > Punkt 954
   > Punkt 977
Rozdzia 32 POKUTA
   > Punkt 980