Josemaría Escrivá Obras
• Frywolno
Rozdzia 5 ZMAGANIA
   > Punkt 154
Rozdzia 6 RYBACY LUDZI
   > Punkt 224
Rozdzia 16 LEKKOMYŚLNOŚ
   > Punkt 532
   > Punkt 533
   > Punkt 534
   > Punkt 535
   > Punkt 536
   > Punkt 537
   > Punkt 538
   > Punkt 539
   > Punkt 540
   > Punkt 541