Josemaría Escrivá Obras
• k
Rozdzia 1 HOJNOŚ
   I , 38 > Punkt 33
Rozdzia 3 RADOŚ
   XV , 11-32 > Punkt 65
   I , 46 > Punkt 95
Rozdzia 4 ODWAGA
   VIII , 22-25 > Punkt 119
   I , 38 > Punkt 124
Rozdzia 5 ZMAGANIA
   IX , 62 > Punkt 133
   IX , 23 > Punkt 149
Rozdzia 6 RYBACY LUDZI
   XVIII , 22 > Punkt 189
   XIX , 41-44 > Punkt 210
   XII , 49 > Punkt 211
   XIV , 26 > Punkt 214
   XVIII , 18-30 > Punkt 218
   XV , 3-6 > Punkt 223
   XXIV , 29 > Punkt 227
Rozdzia 7 CIERPIENIE
   VI , 40 > Punkt 239
   IX , 23 > Punkt 249
Rozdzia 8 POKORA
   XXII , 42 > Punkt 268
   I , 48 > Punkt 289
Rozdzia 9 OBYWATELSKOŚ
   II , 1-5 > Punkt 322
Rozdzia 10 SZCZEROŚ
   XI , 34 > Punkt 328
Rozdzia 11 LOJALNOŚ
   XXII , 42 > Punkt 352
   XVI , 1-2 > Punkt 358
   XIII , 27 > Punkt 369
   XXII , 57 > Punkt 369
   I , 39 > Punkt 371
Rozdzia 12 DYSCYPLINA
   V , 5 > Punkt 377
   II , 19 > Punkt 415
Rozdzia 13 OSOBOWOŚ
   III , 8 > Punkt 418
Rozdzia 14 MODLITWA
   X , 42 > Punkt 454
   IX , 10-11 > Punkt 470
   I , 26-38 > Punkt 481
Rozdzia 17 NATURALNOŚ
   XX , 20 > Punkt 562
   I , 45 > Punkt 566
Rozdzia 18 UMIOWANIE PRAWDY
   X , 16 > Punkt 595
Rozdzia 21 YCIE WEWNTRZNE
   XXIV , 29 > Punkt 671
   XXII , 19 > Punkt 684
Rozdzia 22 PYCHA
   II , 41-50 > Punkt 701
Rozdzia 24 WOLA
   XXII , 42 > Punkt 793
   II , 41-50 > Punkt 794
Rozdzia 27 POKJ
   XVIII , 41 > Punkt 862