Josemaría Escrivá Obras
831

Czystoś — kadego w jego stanie: samotnego, onatego, wdowca, kapana — jest zwyciską afirmacją miości.


832

“Cud” czystości ma za punkty oparcia modlitw i umartwienie.


833

Pokusa przeciw czystości okazuje si tym niebezpieczniejsza, im bardziej jest zakamuflowana: kiedy przychodzi podstpnie, skuteczniej zwodzi. — Nie ustpuj, nawet pod pretekstem, e “inaczej wyjdziesz na dziwaka”!


834

Świta czystoś: pokora ciaa! Panie — modlieś si — siedem spustw dla mojego serca. I poradziem ci, abyś Go prosi o siedem spustw dla swojego serca oraz o powag osiemdziesiciolatka dla swojej modości. A poza tym: czuwaj... poniewa atwiej ugasi iskr ni poar; uciekaj... gdy bycie “dzielnym” oznacza tu pode tchrzostwo; nie miej rozbieganych oczu, poniewa to nie jest czujnoś umysu, lecz zasadzka szatana. Ale wszystkie te ludzkie starania, z umartwieniem, wosiennicą, dyscypliną i postem, jake mao są warte bez Ciebie, mj Boe!


835

Oto jak w spowiednik uśmierzy poądliwoś pewnej wraliwej duszy, ktra oskaraa si o swego rodzaju ciekawoś: “E tam, te popdy samcw i samic”.


836

Gdy tylko dobrowolnie dopuści si dialog z pokusą, odbiera ona duszy pokj, tak samo jak przyzwolenie na nieczystoś niszczy ask.


837

Poszed drogą nieczystości caym swoim ciaem... i caą duszą. — Jego wiara zacza si rozmywa... chocia on sam dobrze wie, e to nie jest problem wiary...


838

“Ojciec powiedzia mi, e mog zosta drugim św. Augustynem, mimo swojej przeszości. Nie wątpi w to, i dzisiaj bardziej jeszcze ni wczoraj chc sprbowa”. Ale musisz zerwa z grzechem mnie i radykalnie, jak świty biskup z Hippony.


839

Tak, proś skruszony o przebaczenie i czy obfitą pokut za nieczyste uczynki swojego dawnego ycia, ale unikaj ich wspominania.


840

Ta rozmowa... obrzydliwa, niczym z kloaki! — Nie wystarczy, e nie bierzesz w niej udziau, oka odwanie swoją odraz!


841

Wydaje si, jak gdyby “duch” coraz bardziej si pomniejsza i kurczy a do rozmiarw najmniejszego punkciku... A ciao rośnie, olbrzymieje, a cakowicie zapanuje nad duchem. — Dla ciebie napisa św. Pawe: 1 Kor 9,27 “poskramiam moje ciao i bior je w niewol, abym innym gosząc nauk, sam przypadkiem nie zosta uznany za niezdatnego”.


842

Jake szkoda mi tych, ktrzy — na podstawie swojego smutnego doświadczenia — twierdzą, e nie mona by czystym, yjąc i pracując pośrd świata! — Przy takim nielogicznym rozumowaniu nie powinni si zości, jeeli inni obraają pami ich rodzicw, braci, ony, ma.


843

Tamten spowiednik, nieco szorstki, lecz doświadczony, pohamowa szalestwa pewnej duszy i przyprowadzi ją do porządku takim stwierdzeniem: “Teraz chodzisz ściekami dla krw; potem zadowolisz si ściekami dla kz; a potem... Zawsze jak zwierz, ktre nie umie patrze w niebo”.


844

Moe ty jesteś... waśnie tym, czym jesteś: biednym zwierzciem. — A musisz przyzna, e inni są nieskalani i czyści. Aha, i nie irytuj si pźniej, kiedy nie bdą na ciebie liczy i bdą ci ignorowa: mczyźni i kobiety ukadają swoje ludzkie plany z osobami posiadającymi dusz i ciao... a nie ze zwierztami.


845

Niektrzy wydają na świat dzieci dla wasnego interesu, dla wasnych potrzeb, z egoizmu... I nie pamitają, e dzieci są cudownym darem Boga, z ktrego bdą musieli zda szczeglną spraw. Wydawa na świat dzieci tylko po to, by przeduy swj gatunek, umieją rwnie — nie gniewaj si — zwierzta.


846

Chrześcijascy maonkowie nie powinni pragną zamykania źrde ycia, poniewa ich mioś zasadza si na Miości Chrystusa, ktra jest oddaniem si i poświceniem... Poza tym, jak przypomnia Tobiasz Sarze, maonkowie wiedzą, “eśmy synowie świtych i nie moemy tak si ączy jak narody, ktre nie znają Boga”.


847

Kiedy byliśmy mali i przechodziliśmy przez ciemne miejsca albo mijaliśmy jakieś psy, przytulaliśmy si do naszej matki. Teraz, kiedy odczuwamy pokusy ciaa, powinniśmy mocno przylgną do Naszej Matki Niebieskiej, szukając Jej bliskiej obecności i odmawiając akty strzeliste. — Ona nas obroni i doprowadzi do świata.


848

Nikt nie staje si bardziej mczyzną lub kobietą przez to, e yje w sposb nieuporządkowany. Wida jasno, e dla tych, ktrzy tak sądzą, ideaem są nierządnice, ludzie wynaturzeni, zdegenerowani... tacy, ktrzy mają zepsute serce i nie bdą mogli wejś do krlestwa niebieskiego.


849

Pozwl, e dam ci pewną rad, byś codziennie wprowadza ją w czyn. Kiedy serce daje ci zna o swoich niskich skonnościach, mdl si powoli do Matki Niepokalanej: Spjrz na mnie z litością, nie opuszczaj mnie, Matko moja! — Doradź to te innym.


Poprzedni Nastpny