Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
 
Fundacja Studium
Historia i cele

Fundacja Studium została utworzona w Madrycie 6 kwietnia 2000 roku. Jej celem jest:
- promowanie wydawania i upowszechniania bez chęci zysku wszelkich dzieł literackich, które przyczyniają się do pogłębienia formacji ludzkiej i chrześcijańskiej,
- podejmowanie lub uczestniczenie w działaniach kulturalnych, które mają ten sam charakter formowania i upowszechniania wartości ludzkich lub duchowych.

Od stycznia 2001 roku, Fundacja zarządza prawami autorskimi do pism św. Josemarii poza Hiszpanią, we wszystkich językach, także po polsku.

Dane kontaktowe

Fundacja Studium
c/ Castelló, 115, 2;
28006 Madrid
(info@studium-foundation.org).

Prezesem Patronatu jest José Luis Cebrián Boné, a sekretarzem jest Pablo Sagastibelza.

Dane płatnicze

Fundación Studium
Barclays Bank, S.A.
Agencia nş 41
José Ortega y Gasset, 25
28006 Madrid

0065 0153 18 0001022887
IBAN ES08 0065 0153 1800 0102 2887
BIC (SWIFT) BARCESMM

W Hiszpanii

Fundacja Studium została wpisana do Rejestru Fundacji Kulturalnych, Nauczania, Badań i Sportowych Ministerstwa Edukacji i Kultury Hiszpanii.

Działalność

W 2006, dzięki osobom współpracującym z Fundacją, zostało wydanych 40 nowych edycji książek św. Josemarii na całym świecie (1 w Polsce).

W Polsce

Przedstawicielem Fundacji w Polsce jest Andrzej Bolewski (abolew@gmail.com)

Lista wszystkich polskich wydań dzieł Św. Josemarii znajduje się na stronie: http://www.ostatniaszuflada.pl/bibliografie/polskie-wydania-sw-josemarii-escrivy.html