Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
 
Rozmowy z prałatem Escrivá Rozmowy z prałatem Escrivá > Spis fragmentów z Pisma Świętego  
Stary Testament
2 Krn
Ha
Iz
Mdr
Pnp
Ps
Pwt
Rdz
Syr
Wj
Nowy Testament
1 Kor
1 P
1 Tm
2 Kor
2 Tm
Ap
Dz
Ef
Ga
Hbr
J
Kol
Mt
Rz
Łk